صومعه سرا

صومعه سرا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سیده طیبه رضادوست
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5742
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
ملیکا جمشیدی سه ساری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6024
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
اشکان ایمانی قصابسرایی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
محدثه پیری ماتک
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5543
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
فاطمه عفت دوست پشتیری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5899
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
زینب عیسی زاده ماتکی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
امید پورنبی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6576
 
تيزهوشان
رشت_ میرزا کوچک خان
محدثه شعبانی خراطی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5121
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
امیر محمد ارقند
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5346
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
مهدیه صابرشناس کسمایی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد