سياهكل

سياهكل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مریم میرزایی
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 5414
 
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
فاطمه علی زاده
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
لاهيجان_ علامه طباطبایی
مریم رنجکش قشلاقی
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 4910
 
نمونه دولتي
لاهيجان_ علامه طباطبایی
مبینا خیری ملومه
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 5933
 
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
امیرحسین صالح پور
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 5235
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
شبنم عابدین پور
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 5740
 
نمونه دولتي
لاهيجان_ علامه طباطبایی
شهره عابدین پور
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 6031
 
نمونه دولتي
لاهيجان_ علامه طباطبایی
بیتا فلاح وحدتی جو
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 4865
 
نمونه دولتي
لاهيجان_ علامه طباطبایی
فاطمه قنبری اشکجانپهلویی
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 6005
 
نمونه دولتي
لاهيجان_ علامه طباطبایی