رضوانشهر

رضوانشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


صونا جوادی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5357
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
محمدصادق محبوبی ملالی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6090
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
مهسا محمودی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5523
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
نفیسه روشن
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4846
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
علیرضا مطهر بذال
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4476
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
شیوا شربتی دشتمیان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5633
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
علی مرادی الکامی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
راضیه شفقی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6078
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
نرجس عطایی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4283
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
سارا دولتی وسکه
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5711
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
سارا نیک سیرت
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6379
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
حسنی پوررشید چروده
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6066
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
محمدرضا بخشی خیل گاوان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4742
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
علی مجیدی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4452
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شهدا
احسان جلالوند الکامی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4803
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
رودابه عبدلی کلوری
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4132
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
محمدرضا شفقتی نژاد ملال
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5074
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شهدا
فرزام خدادادی شیراز
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
امیررضا یزدانی سنگده
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4518
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
صدرا یعقوبی جنبه سرایی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5315
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک