رودسر

رودسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


وصال متقال چی لنگرودی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 4876
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
رضوانه گل محمدی دریاکناری
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 4402
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
المیرا بابایی یاسوری
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 4796
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان