لاهيجان

لاهيجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


تارا بوستانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5335
 
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
هستی کیلانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5668
 
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا