اهر

اهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مرضیه زمانه رو
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5134
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
سالار عباسی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
شکیلا حسین زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5229
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
آیدا صالحی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4705
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
رها حسن پور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5530
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
ریحانه معبودیان
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5051
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
اسماء محمودی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6166
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
علی تقی زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4975
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
مبینا محرمی صومعه دل
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5928
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
اسما احمدیان ورگهان
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5541
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
ریحانه کریم زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4937
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
نیکو فرشاد
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4988
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
شادان تاج الدینی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
فرزانه نوروزی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6587
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
آیلار جعفرپور بسطام
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
مهتاب موسوی کوربلاغ
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5118
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
زهرا زارع وطن
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4718
 
نمونه دولتي
اهر_ توحید
یسنا صمدی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5145
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
آیدا اندابی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5742
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
محمد عبادی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4511
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
هادی همت قدیم
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4882
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
مهدی اسماعیلی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4546
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
مهدی اصغری طایفه عمله
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5678
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
زاهد اصغری طایفه عمله
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4643
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
امین پیری‌زاده رواسجان
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4298
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
امیرحسین فریدنیا
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4558
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
هادی رحمانی باباجان
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
احسان پناه علی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4489
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
رضا قلی زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
سینا شامی‌زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4420
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
مبین ربیعی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4741
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
احسان دهقانی صفی‌خانلو
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5432
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
رضا یوسفی‌پور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
علی سلیمانی تازه کند
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش
علی لطفی تازه کند
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4816
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه دانش