تبريز

تبريز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


اسماء براهین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5498
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
متین نصیری بهروز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6035
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
کیا فریدطالب نیا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی باغبان پیرایش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5771
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عطا کاظم زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
پرهام زادشم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5414
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
جواد سقایی بلغاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6314
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سیده سحر فاطمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6229
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
حامد فتحی خیرآباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6145
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عرفان علی زاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سما اسدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6297
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
فرزاد تقی نسب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مسعود ترهنده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5152
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
سیده پریسا سیدعلوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مسعود طهماسبی فرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6240
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ایلشن تقی زاده توفیقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
پریسا درویشی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6343
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
آیلین الفت غازان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
محمد محمودپور اذغان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5833
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
محمدرضا صادقی نهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5372
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
زهرا چیت ساز دهخوارقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6594
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
علی رضایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5189
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
میلاد شربتی اقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5887
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
رضا اطهاری ملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سیده ندا حسینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5296
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
زهرا ستاری فروغ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6126
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
ثمین مراتبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5676
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
علی حسین محمدپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6132
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
حسین جهانگیروند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
اسكو_ المهدی اسکو
آرزو النجقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5202
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
علی ناظری هفدران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5145
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
آیناز خانی لاریجان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4915
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
زهرا زارعی چنزق
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ابراهیم قهرمانی دهبکری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5515
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
فرید مظلومی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5222
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمین محمدی درخشی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6149
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سیامک ملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5712
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
پویا ممی خانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5311
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
عطا میرزا علیلو سعید آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5179
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
رادین کیایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5980
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
هامون میر عباسوند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6133
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
ارشیا کاویانی تبریز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6157
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سینا نوروزی خلیف
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5940
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
کاوه وحیدی آذر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
حمیدرضا هدایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا سلطانپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا سیدحسنلویی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
میرامیرحسین شایان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5840
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهرشاد شه منظری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
احسان صاغری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6106
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی صبری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4576
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
محمد صمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5868
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
میرحامد علوی نامور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5291
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علیرضا علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
هادی علیزاده زنوزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5012
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا آذری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5959
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
اشکان آریز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6043
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عرفان احمدی تیکمه داش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
علیرضا تقوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمین اصل فارغ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سعید اکرمی یوسف آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5928
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
یاشار جوادی جهانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5835
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیر رضا جهانگیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی اهل حکم آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5605
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محراب حسن پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5882
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سینا ایواز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5320
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
احسان حقایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5586
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عطا الله حیدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمین بخشعلی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5911
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محمدامین بشیریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
پویا خدادادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5783
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیر بی باک
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سالار رزمی بی شک
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5502
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
علی ترابخانی نوشهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5834
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهران داوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5656
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیر حسین ساتری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
ارشیا دانشیان مقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5712
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهران سالک مقصودی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5395
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر دانش فرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5457
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
شایان سالک مهدوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5229
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
زهرا روستا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5557
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
حمیدرضا روستا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6039
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
سماء قربانی گل زاری نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6369
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
معصومه کاظمی کجاباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5428
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
سینا بهنود
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6099
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
سیده سارا داورپناه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6218
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
آیسان محمودی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
مهدی درخشان سفیدان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5739
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
امیررضا فرحبخش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5999
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
سحر سلیمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6105
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
علی فرج الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5716
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
پریناز عیدی دیزجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6479
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
علی بزازی خیابان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5886
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
عرفان صدیق نجاتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4967
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
حسین دهقان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6402
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فاطمه فدایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5944
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
فرهاد نوروزی زاده بلالی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
نرمین فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6140
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
زهرا انصاری ساتلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6242
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
ریحانه رجبی اسفنجانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6167
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
صبا شیردل
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6225
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
فاطمه صدیقی زکلوجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5654
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سید آرمین حسینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5360
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
الیار قربانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5263
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا اسحقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6377
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
دانیال خورشیدی خیاوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5296
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
متین دهقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5477
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
محمد فرامرزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5846
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
زهرا خانشی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6300
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
نوید نوحه خوانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
بابک خلیلی پور فرشیاف
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5998
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
روژینا عبدالحسین وند فانید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5695
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
طلا اکبری حقرو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6119
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
امید پازیگودوستعلی پوردهخوار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6001
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
الناز قلی پور خلیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6331
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
امین امینی حقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5347
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه امینی
فاطمه فرج زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6068
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
علی جعفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5173
 
نمونه دولتي
تبريز_ اکبریه
هادی کاردان یامچی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5611
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
زهرا داودی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5864
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
آترین طوفانی کلیبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5879
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فرید امدادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6077
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیرحسین آقاپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6083
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
مهنا حدادی اسفهلان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سیده الینا اکبری اسکویی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6232
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
حمیده یاری آبش احمدلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5984
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
پارسا جعفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5937
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمین پورعبدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5954
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آیگین عبادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6321
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
امیررضا صادقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5782
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
زهرا باقری رحیمی نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6337
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
شایان سیفی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6271
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پریناز منتخبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5467
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
احمدرضا زارع پورنبیل
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5033
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
محمدسینا افروغ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6380
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سینا ساعی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5478
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مبینا پور قهرمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6422
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
دنیز اجاق زاده بهروز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
پریسا سلمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6365
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
محمدرضا یوسفی قراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
عطا پورالوار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6290
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
علی مهدی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5476
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
بابک خداپرست حقایقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5641
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محمد احسانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
علیرضا حسینی زاده گوگجه سلطان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5773
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
رقیه حسین پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6285
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
نیلوفر حسین پور شجاع
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6230
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سبا محمودی پور اولی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5760
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
سیده زینب رضایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5217
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
فاطمه رضایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5785
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
نوید هاشمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5616
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
نازیلا علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5901
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
نگین علوی متین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5645
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
پریا توکلی قاضی جهانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6324
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
زهره شکوری دیزجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5795
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
مایده نجات
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5775
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم