تكاب

تكاب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


معصومه زمانی
نهم - تكاب
میانگین تراز کانونی: 6621
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 1