قره‌ضياءالدين

قره‌ضياءالدين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سینا واحدیان
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6354
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )