سردشت

سردشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


آریا خضرپور
نهم - سردشت
میانگین تراز کانونی: 6605
 
تيزهوشان
مهاباد_ جدیدالتاسیس