فلاورجان

فلاورجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


حسین قاسمی فلاورجانی
نهم - فلاورجان
میانگین تراز کانونی: 6414
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2