انديمشك

انديمشك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سروش آغی نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4642
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
امیر حسین صالح نیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
شقایق فتح الهی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6110
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
کیمیا صادقی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5257
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
علی حسین زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4469
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
آیدا مولایی نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4537
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
رضا ضرابی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
نسترن افرایی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5368
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
فاطمه گنجه
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5002
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
مهدیه ریزیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5432
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
رضا حسین قلی پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5017
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
فاطمه ایل بیگی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4328
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
سهیل سلیمی راد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4572
 
نمونه دولتي
دزفول_ علامه حلی
مازیار شیخی زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4202
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
یونس فروتن
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4375
 
نمونه دولتي
دزفول_ علامه حلی
محمدمهدی رضایی مهر
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5051
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
سارا کی خا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4592
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
رضا رضانژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4204
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
اسحاق رحمت نیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5290
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
محسن خاوری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4799
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان