آبادان

آبادان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سحر بریدی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5655
 
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان
سیده بهناز حسینی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5432
 
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان
فروغ رحمانیان
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5820
 
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان