شيراز

شيراز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


آرش ذاکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6023
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیرحسین جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مهرزاد فریدون نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
محمدسعید احمدی قصرعاصمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6547
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
روشا کشاورزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6407
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
نیلوفر اکبری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5705
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
شکیبا سید رصاف
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6340
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 4
مینا فربود نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5883
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
پیمان قبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6364
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
عرفان پاسلار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5839
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
سید علی شاه امیر طباطبایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5940
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آریو واهب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6078
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علیرضا کشاورز
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5595
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمد حسین اعتمادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6078
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
دانیال فتحی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6090
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سجاد میرزایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6139
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
سید محمد مهدی خادم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5779
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد حسین روستا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5741
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیر حسین غیاثی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6402
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
محمد علی دره شوریان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6060
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سارینا اورنگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6108
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
مهسا اکابری حقیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5738
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
عرفان سفیدفرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شمس الدین نقوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6649
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
پارسا زرنانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5949
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی اسدپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6036
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علیرضا یدالهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5766
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
حسین محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6137
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
امیررضا احمدی پور خرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4713
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
عرفان راستی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
آریا نوروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5519
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شروین سعادتمند
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5129
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
پویا پرهیزکار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5520
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیررضا داوودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5853
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی یوسف زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6416
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
کامران بهنامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمدمهدی نیازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6114
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
حمیدرضا صداقت فرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5687
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سعید ترابی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6434
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
محمدمهدی نوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
کیمیا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5430
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
نیکا نیک منش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4485
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
فایزه نظری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
فاطمه زارعی جلیانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5459
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
نیما شرفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6099
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد عرب شیبانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5820
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمدرضا مظفری ده پاگایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
اورییل زادمهر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6045
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
امیر فرحمند غفارپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5536
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سیدامیراحمد با اخلاق
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
مهدی فخرزاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6206
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
شایان پریزاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6208
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
رضا نجف زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5936
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سبحان قایدزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
ارشیا شهریور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6243
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد طالبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5459
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
مهرشاد دباغ
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6116
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
شایان صالحی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5922
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علیرضا جعفریان قطب ابادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5500
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
امیررضا آقا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6188
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
امیرحسین ادیب زادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6379
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی فالی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6397
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سهند داورنیاء آذر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5864
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علیرضا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6070
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
محمد حسن حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی رفیعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5887
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
آریا ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5702
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی صفرپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5115
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
شایان توسلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5842
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
یوسف ایوبی ایوبلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5732
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
مهرشاد فتحی کازرونی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5654
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سیدعلی هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5118
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد علی حاجی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4872
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی عاشوری نسب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5445
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
احمد محمدزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5867
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مهدی رضا میرزاخانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4620
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علیرضا پرنیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6540
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد حکمت منش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مهدی حکمت منش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6301
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
کامیار صباغی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6349
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
احمدرضا فروزان دشتکی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5959
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد قنبریان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6337
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
امیررضا مهدی بیرقدار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5682
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
محمد شکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5908
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
یاشار شجاعی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6436
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
هانیه آقا بزرگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5912
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 3
زهرا محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5835
 
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
راضیه غلامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6344
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سیده فرناز علوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5662
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
نیلوفر زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6230
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 3
فاطمه فریدون پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5400
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
پرنیان قایدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5821
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 4
زهرا مزارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5792
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مریم رستمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
علیرضا احمدیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6657
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
آرش امینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6128
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علیرضا قنبری جعفرلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5946
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علی قشقایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5813
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
امیرحسین قدربلند
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6236
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
احسان خسروی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سید امیرمحسن شیدایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6236
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
آرین واقفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6742
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد کرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6397
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سیدعلی حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6465
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احمد لهراسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5147
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمدرضا رفیعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
اشکان زندکریمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4968
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
کامران گودرزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6281
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
پارسا جلالی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6078
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
افشین عابدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
محمدحسین مبارکی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5718
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدرضا باقری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6378
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدعلی گل بو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5932
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد جعفری دارابجردی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6105
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی کوثری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6315
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
محمدرضا جمشیدی تبار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5861
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6437
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
مایده شاهیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5936
 
نمونه دولتي
شيراز_ بزرگی
نگین ناصری اولیایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
کیمیا جهاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5573
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
ندا رجبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
کیمیا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5382
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
سحر زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5407
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5240
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 4
نجمه جوکاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5269
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه سلطانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5352
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
زهرا عاجی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5751
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
محدثه طالبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5495
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
نیلوفر رضایی تزنگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5296
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
سیده زهره قایمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5610
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
ملیکا غلامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6054
 
نمونه دولتي
شيراز_ حاج قاسم الگونه
زهرا یزدانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6123
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
غزال نورآبادیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6076
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مهدی زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4935
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
مازیار عزیزی کراچی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
مهدی محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6028
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
امیرحسین قاضی زاده قلاتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5502
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمدمهدی کاوسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5839
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
حسین اکبری مهر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
مانی ترسلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5953
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
امیرحسین صلح جو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5981
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
محمد امین صبا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6339
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد مهدی خالقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی شمس
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5924
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سید محمد حسن حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5923
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
محمد رضا رخشان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5975
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علیرضا قربان زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6489
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
پویا شمس
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5292
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
امیررضا قاسم زاده شیرازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5656
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
امیرحسین آقا صادقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6407
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سام خادم الحسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6041
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سروش نصیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4744
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
ارشیا پاکرو زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6054
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
علی غفاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6016
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5788
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب