عباس آباد

عباس آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سارا نظری
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4851
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی