قائم شهر

قائم شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیر رضا مجیدیان
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی