كيان

كيان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیر محمد اسکندری
نهم - كيان
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل