بوئين زهرا

بوئين زهرا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سینا عباسی
نهم - بوئين زهرا
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری