شهرك مهاجران

شهرك مهاجران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


الهام رمضانی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
شازنداراك_ نمونه دولتی سمیه
مهران قمری
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5311
 
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران