سروآباد

سروآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سپیده محمودی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
سروآباد_ اسوه