سقز

سقز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


نگین فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آیدا پرستار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6627
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سید آریا محمدجانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4667
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
محمد کرمیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6082
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سیده پریا حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5313
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شهاب کریم پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5716
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
صدرا کریمیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5911
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
مهران نوری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5556
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
زانکو میرزایی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5751
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
میلاد دست یار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4477
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
ساغر بابایی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5190
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
میلاد گنجی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5609
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
رومنا محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4985
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
لاوین فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5078
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کارین امینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5336
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مبینا محمدزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هدیه یوسفی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرمان عارفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4712
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
اسرا رامش
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4858
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده هستی حیدری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5661
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمد سماواتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5138
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
کارو دباغی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5716
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سپیده شیخی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6080
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
تارا مولوی کانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5798
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شهلا مرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5320
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هاوری رحمن زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4917
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
شیلا نوری فر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیدمصلح راستاد
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5289
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
نارین اخوان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
نیما بابامیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5676
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
فرزام غفاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5056
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
ندا آقاییان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5691
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فاطمه مرادپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5257
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کژوان باستان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
کسری برور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5525
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سیما شفیعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هانا عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6598
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
روژان صالحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4858
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شکیلا عزیزیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4796
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
رویا یادگارنوین
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5619
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
گرژین عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6258
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
میلاد صالحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5098
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
شقایق وارعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6370
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کسری سلیم زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4884
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
نگین شیخی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6045
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مبینا ملکی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6266
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده پریسا حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4621
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مازیار فرامرزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4975
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
کیانوش کرم پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5451
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
شکیبا نیک روش
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5545
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کیان عباسی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4216
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سروش الله مرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پریسا احمدزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4707
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیدسینا میرزاپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4606
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
هیوا فرج پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4955
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پریسا رحیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5119
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
زانیار کریم پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4834
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
نیما سرسیفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5705
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پردیس فروغی فر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4974
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کوثر مرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5430
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرمین بهاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5048
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
نگین شیخ عثمانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6315
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
عبدالله سلیم زاده میک
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5202
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
محمد فلاتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5063
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آروین حاجی محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4764
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سیده شیلان حیدری سقزلو
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5045
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
عرفان محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4318
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پویا حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4945
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
رامین بختیاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4582
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آیرین شهابی سیادر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5011
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمد صالحیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5095
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
ثنا کریمی پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4853
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شیروان یوسف پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5338
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
دیاکو شریف پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 3541
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
نریمان شیخی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5032
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آسو حیدری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6467
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
سروش زارعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4636
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پرنگ رستمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4592
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
یاسین امینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4619
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
کیان رزوان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5106
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آریا کشاورز
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5432
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آروین محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
فردین دست خیز
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4727
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
حسنی ابوالمحمدی مله
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4865
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کسری حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4705
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر