خرم آباد

خرم آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیر حسین فلاح
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6628
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
وهاب قربانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6068
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
علی کرمی گرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6389
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد مهدی حنایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5864
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد علی آزادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5275
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد حسین یوسف زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5637
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
حسین داوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5911
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نازنین بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6196
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مهدی پاینده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5400
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نازنین سبزواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5739
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
نیکا مستی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6384
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
سید امیررضا حیات الغیبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5925
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مهسا فرهادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6022
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
نیلوفر بارانی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
نیایش شفیعیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6421
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
حسین ناظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6285
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر رضا ساکی ماسوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
محمد امین زارعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6152
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
زهرا چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6135
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
زهرا بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6044
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
فاطمه علی پور باغی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
رکسانا حیدری واشیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6283
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیرمحمد مریدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5988
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر رضا بسطامی محمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5519
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
فرناز هدایتی مهر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5911
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
احمدرضا میرزاپور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6035
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
آیدا چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6083
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
حسین صفی خانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6017
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
زهرا سورنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5870
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
محمد مهدی دریکوندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 3586
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نگین احمدپور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6512
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
بهار قربانی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6049
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
فاطمه خسروی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6517
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
نگین پاکدل
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
عاطفه حاتمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
الهه سهرابی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6159
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد طاها محامد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5734
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
یاسمین کدخدایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5825
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمد مهدی بشارتیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6473
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
آنیتا طهماسبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد ویس کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5601
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
زهره خسروی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5896
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
سیده زهرا موسوی ندروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5885
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
فرنوش فتحی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6131
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مارال میرزایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6236
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فروزان بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
حسین صالح
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5477
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیرحسین نظریان فیروز آبادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5644
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
روشنا تیموریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6207
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کوثر پروانه پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6102
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محمد امین کوشکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
فاطمه رحمتی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6328
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
شکوفه دولتشاه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5896
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
متین بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
یاسمین صارمیان اصل
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5998
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
فاطمه دادور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5626
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مبینا عباس زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5784
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
علیرضا داودی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5540
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
محمدرضا صباح
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6314
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نیلوفر سپه وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6004
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
عارفه امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6180
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
ویدا میرزایی گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
هدیه کیانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5891
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
بهار چگنی نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5860
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
فاطمه بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5967
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سینا امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4976
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سیدامیرحسین موسوی اسدزاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4911
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر میر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
محمد رحیمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5504
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علیرضا حنان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5475
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
فایزه دولتشاهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5589
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
فاطمه بادپی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5544
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نگار عطایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5442
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیر حسین داودی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
مصطفی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
امیر محمد مولایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4612
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علی ریاحی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4668
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
حسین حاجی جودکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5925
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
کیارش حمیدی نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4571
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
زهرا هدایت پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5488
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمدامین بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4644
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
بهناز سبزواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6041
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
ارغوان بساطی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6528
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محمدرضا نورالهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5662
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مبینا میر بک سبزواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6224
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
عاطفه مهدوی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5814
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
آنیتا مرشدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5147
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمدرضا اسکینی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5982
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
زهرا رفیعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5833
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سارا گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4378
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مبینا شیراوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5724
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مریم سهرابیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5494
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
پیمان حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
آریانا عبدی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5167
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
کوثر آقایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5846
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مریم کردی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5828
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
پروین دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6122
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
فاطمه پورخداداد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6021
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
زینب پور خداداد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5251
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مهشید احمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5712
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
رضا کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ ذکریای رازی
شکیبا نصراله پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4202
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
زهرا کوهزادی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4292
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
احمد کاظمی ده مجنونی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4594
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سیده فاطمه شاهرخی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4661
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
نرگس مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5563
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
علی سالار حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6130
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ ذکریای رازی
دانیال مریدی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5473
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مبین باباعلی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4825
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
عاطفه جعفری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5144
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد ابراهیمی آهنگرانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6146
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر حسین زینی وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5709
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مهلا مرادی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5545
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کیمیا بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6227
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
سید احمدرضا حیات الغیب
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5402
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق