كرمان

كرمان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


حسین شیری کهنویی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
کیهان خوش نشین محمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
امیرمهدی صادقی گوغری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6348
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
فاطمه السادات نوبهار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
محمدهادی جعفری زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
صبا افزون
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
فایزه رضایی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
شهرزاد ایرانمنش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
محمد علی کریم پور شهدادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ رسالت فنی و حرفه ای
فاطمه زنگی آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس فنی و حرفه ای
حانیه قوام آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
کیانا مختارآبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
مهدی علی خانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
امین کاربخش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
زهرا صفی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
فاطمه حسینی گوهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
صدف محمدمیرزاییان داورانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس فنی و حرفه ای
امیرحسین دشتی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
فاطمه اخلاقی فتح آباد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
ساجده امانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سیدمحمد پورترابی بدرآبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نمونه فرهنگ
غزال آزین فر
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
علی مددی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمد مهرابیان
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
غزل حیدرزاده کوهبنانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
محمدرضا موحد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نمونه فرهنگ
مهشید امیری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
ابوالفضل سروری زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ رسالت فنی و حرفه ای
سیددانیال میررشیدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ رسالت فنی و حرفه ای
آیدا طاهری مقدم
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
محمدرضا کمالی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدمهدی بهرمن
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نمونه فرهنگ
سارا مهدیخانی راوری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
محمدمهدی کریمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
صالح حیدری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
حجت خواجویی گوکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ رسالت فنی و حرفه ای