تهران

تهران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سارا جاهد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5113
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ
مهران خدایاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5195
 
نمونه دولتي
تهران_ جاویدان
علیرضا جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4987
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
فاطمه حقی الیزیی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5514
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
محمد رباب اسماعیل
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5602
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 5
عارفه سادات شهاب پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
تهران_ مطهره
کوشا زندیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6408
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
هیوا بهرامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5140
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه3
محمدرضا مهاجری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4890
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی11
بهار زکی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5326
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
مبینا حشمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5178
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
آتوسا افتخار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5819
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
مریم سادات میرفتحی باز کیایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5333
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ
سبحان رسولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
زهرا گروسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5956
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف
عرشیا چابک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5962
 
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدی(عج)
سحر گرکانی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5574
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان7
صبا سهرابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5383
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س)
سهیل رسولی پیرجاری ممقانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5123
 
نمونه دولتي
تهران_ جاویدان
مهرداد پورنیازی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6175
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
مهدی مهدی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5678
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
تهمینه رجایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6674
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان2
مهرشاد جاودان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
تهران_ جاویدان
متین مهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5705
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
نیما زندیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4958
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
فاطمه سادات حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
متین نجار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
تهران_ دارالفنون
حسن فرهادی فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5224
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع)
عاطفه صدیقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5750
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ
سارا فریدونیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6199
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف
آرزو ملک نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5851
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
دنیا درافشیان مرام
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5695
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ
سید محمد مهدی شبیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6131
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
سیاوش قیصر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6331
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
محمد علی رحمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5628
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق
ابوالفضل سلطانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5889
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
علیرضا آذرفر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6662
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
طهورا سادات حسینی طبابایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5066
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
مبینا بیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
معصومه علی نجاتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5178
 
نمونه دولتي
تهران_ مطهره
علیرضا تاجیک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5137
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
علی عفت نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5820
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
سجاد کمالی نسب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4763
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
محمدهادی رسولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5859
 
نمونه دولتي
تهران_ دانشمند
علیرضا صمیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5145
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
پویا میرزایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
سعید خاجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5565
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
پویان یوسفی بهمبری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5293
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
مهرشاد قیاسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5518
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع)
مهدی امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5106
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع)
محسن زمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5016
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
نوشین عنایتی صوفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6034
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
فرانک طالبیان خراسانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6370
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س)
تارا نوری امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5170
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
یگانه غنی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
تهران_ یاس نبی
ملیکا رضایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6142
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
ساجده سادات اصغری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5680
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
آتنا معصومی خلجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5173
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
سیده نگین آقا پور کری بزرگ
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5350
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
ساغر حق دوست
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5798
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
ملیکا صدوقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
تهران_ علامه حلی
امیررضا کامیابی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6853
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
علی اکبری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4678
 
نمونه دولتي
تهران_ 17شهریور
ابوالفضل نوربخش چوبه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5891
 
نمونه دولتي
تهران_ نواب صفوی
رویا حق پرست
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5789
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
فاطمه مختاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5171
 
نمونه دولتي
تهران_ سوده همدانی
علی شهاب نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5031
 
نمونه دولتي
تهران_ دانشمند
امیراحسان کهن نسب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5494
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
کیانا غلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5838
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف
احسان تصدیق مقدم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6888
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
علی مویدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5895
 
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدی(عج)
امیررضا مهرآرا
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6137
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
علی مصلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6074
 
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدی(عج)
احمدرضا محمودوند
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6192
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
محمدمهدی شکوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدی(عج)
درسا میرحسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف
سمیرا آموزگار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5223
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
مریم صفایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
شهرري_ شریعت
هنگامه باقری شاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
مجتبی محمودی درویش بقال
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4735
 
نمونه دولتي
تهران_ صنیعی فر
امیررضا یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6157
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی
امیررضا احمدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6552
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
نازنین بهنود
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5822
 
نمونه دولتي
تهران_ مطهره
نوشین زارع
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5136
 
نمونه دولتي
تهران_ مطهره
نیما کردجان باکلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4582
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمدحسین رحمان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
محمدعلی بیداری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5140
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
علی دودانگه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6313
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
سید آرمان داوودی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5706
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمد امین رجبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5146
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید احمدی روشن
امیر حسین مژدهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5452
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
دامون شاه حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5860
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
سید یزدان زینتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6003
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
نوید بوربور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5896
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
علی خطیبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5406
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
سید علیرضا موسوی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5142
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
علی کلانتری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4965
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمدحسین غلامی طاحونه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5156
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
دانیال شمشادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4521
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
علیرضا بهورز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4906
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
پارسا طاهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4723
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
علیرضا صفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4636
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
امین عبداللهی جهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4591
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید احمدی روشن
مهدی عبدالهی جهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4740
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
سامان فنایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5760
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
علی قلیچ خانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6109
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید احمدی روشن
کارن رفعتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5260
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
سورنا خالقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5875
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
آرمان ملک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5049
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
پارسا منصور دهقان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
کسری منصور دهقان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4857
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
نرجس کاظمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
تهران_ یاس نبی
سارا چهاردولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5287
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
یاسمین باکویی کتریمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
تهران_ فراست
نگین رحیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5906
 
نمونه دولتي
تهران_ فراست
سید پارمیدا مظفری نودهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5110
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان2
آیدا یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5481
 
نمونه دولتي
تهران_ فراست
علیرضا ولی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5178
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
محمد عراقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5843
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
امیر مهدی امجدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5645
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
کسری کرفسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4877
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
امیر محمد ارفع آقچای
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5617
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید همت
امیرحسین تقی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4139
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
علی سر آبادانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5171
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
رضا محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5080
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
امیر نامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5060
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
آرمین نویدکردکندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5294
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید همت
میرعماد طاهری اطاقسرا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5729
 
نمونه دولتي
تهران_ جاویدان
علیرضا کنشلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4952
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
علی کرمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
شقایق نظری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
زینب السادات ابوطالبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5649
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان7
کیمیا حیدری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6008
 
نمونه دولتي
تهران_ نظام مافی
یاسمن السادات میر حسینی چاهوکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5943
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
نرجس ناصری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5872
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان7
زهره حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
بیتا کبیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4786
 
نمونه دولتي
تهران_ حکمت
نادیا نیرومندجلالی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5692
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
هما ایزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5938
 
نمونه دولتي
تهران_ رشد دختران
امیر پارسا پیرزاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6891
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
مریم قربان زاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
ملیکا مصطفی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5984
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
ساینا بوباش
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5402
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان2
سوگند ترکمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5961
 
نمونه دولتي
تهران_ نظام مافی
ریحانه یادگاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5300
 
نمونه دولتي
تهران_ نظام مافی
مهدیه یعقوب پور قزوینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6128
 
نمونه دولتي
تهران_ زهرا نظام مافی
میترا دهقان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
مهدیه محسنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5129
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
مبینا سادات اسماعیلی حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5663
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
فاطمه سادات موسوی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4945
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
زهرا چهارمحالی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5280
 
نمونه دولتي
تهران_ نظام مافی
مرضیه نعمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5214
 
نمونه دولتي
تهران_ رشد دختران
زهرا کلاته
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4756
 
نمونه دولتي
تهران_ سوده همدانی
سبا الماسی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6368
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
الهه خسروی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5296
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
زهرا یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4847
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18