تهران

تهران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سارا جاهد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ
مهران خدایاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ جاویدان
علیرضا جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
فاطمه حقی الیزیی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
محمد رباب اسماعیل
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 5
عارفه سادات شهاب پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مطهره
کوشا زندیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
هیوا بهرامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه3
محمدرضا مهاجری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی11
بهار زکی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
مبینا حشمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
آتوسا افتخار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
مریم سادات میرفتحی باز کیایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ
سبحان رسولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
زهرا گروسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف
عرشیا چابک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدی(عج)
سحر گرکانی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان7
صبا سهرابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س)
سهیل رسولی پیرجاری ممقانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ جاویدان
مهرداد پورنیازی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
مهدی مهدی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
تهمینه رجایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6674
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان2
مهرشاد جاودان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ جاویدان
متین مهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
نیما زندیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
فاطمه سادات حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
متین نجار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دارالفنون
حسن فرهادی فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع)
عاطفه صدیقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ
سارا فریدونیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف
آرزو ملک نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
دنیا درافشیان مرام
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فرهنگ
سید محمد مهدی شبیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
سیاوش قیصر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
محمد علی رحمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق
ابوالفضل سلطانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
علیرضا آذرفر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6662
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
طهورا سادات حسینی طبابایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
مبینا بیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
معصومه علی نجاتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مطهره
علیرضا تاجیک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
علی عفت نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
سجاد کمالی نسب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
محمدهادی رسولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دانشمند
علیرضا صمیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
پویا میرزایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
سعید خاجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
پویان یوسفی بهمبری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
مهرشاد قیاسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع)
مهدی امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام صادق (ع)
محسن زمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
نوشین عنایتی صوفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
فرانک طالبیان خراسانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6370
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فاطمه الزهرا(س)
تارا نوری امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
یگانه غنی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ یاس نبی
ملیکا رضایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
ساجده سادات اصغری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
آتنا معصومی خلجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
سیده نگین آقا پور کری بزرگ
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
ساغر حق دوست
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
ملیکا صدوقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ علامه حلی
امیررضا کامیابی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6853
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
علی اکبری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ 17شهریور
ابوالفضل نوربخش چوبه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نواب صفوی
رویا حق پرست
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الهام
فاطمه مختاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سوده همدانی
علی شهاب نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دانشمند
امیراحسان کهن نسب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
کیانا غلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف
احسان تصدیق مقدم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
علی مویدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدی(عج)
امیررضا مهرآرا
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
علی مصلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدی(عج)
احمدرضا محمودوند
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
محمدمهدی شکوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدی(عج)
درسا میرحسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ عفاف
سمیرا آموزگار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
مریم صفایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهرري_ شریعت
هنگامه باقری شاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
مجتبی محمودی درویش بقال
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ صنیعی فر
امیررضا یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی
امیررضا احمدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6552
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
نازنین بهنود
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مطهره
نوشین زارع
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مطهره
نیما کردجان باکلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمدحسین رحمان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
محمدعلی بیداری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
علی دودانگه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
سید آرمان داوودی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمد امین رجبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید احمدی روشن
امیر حسین مژدهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
دامون شاه حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
سید یزدان زینتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
نوید بوربور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
علی خطیبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
سید علیرضا موسوی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ دکتر حسابی
علی کلانتری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
محمدحسین غلامی طاحونه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
دانیال شمشادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
علیرضا بهورز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
پارسا طاهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
علیرضا صفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
امین عبداللهی جهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4591
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید احمدی روشن
مهدی عبدالهی جهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
سامان فنایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
علی قلیچ خانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید احمدی روشن
کارن رفعتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
سورنا خالقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
آرمان ملک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی
پارسا منصور دهقان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
کسری منصور دهقان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام موسی صدر
نرجس کاظمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ یاس نبی
سارا چهاردولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع)
یاسمین باکویی کتریمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فراست
نگین رحیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فراست
سید پارمیدا مظفری نودهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان2
آیدا یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فراست
علیرضا ولی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رازی
محمد عراقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
امیر مهدی امجدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
کسری کرفسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
امیر محمد ارفع آقچای
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید همت
امیرحسین تقی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4139
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
علی سر آبادانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام حسین(ع)
رضا محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
امیر نامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ البرز
آرمین نویدکردکندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید همت
میرعماد طاهری اطاقسرا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ جاویدان
علیرضا کنشلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
علی کرمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید چمران
شقایق نظری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
زینب السادات ابوطالبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان7
کیمیا حیدری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نظام مافی
یاسمن السادات میر حسینی چاهوکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
نرجس ناصری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان7
زهره حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
بیتا کبیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ حکمت
نادیا نیرومندجلالی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
هما ایزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رشد دختران
امیر پارسا پیرزاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6891
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی9
مریم قربان زاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
ملیکا مصطفی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
ساینا بوباش
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان2
سوگند ترکمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نظام مافی
ریحانه یادگاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نظام مافی
مهدیه یعقوب پور قزوینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ زهرا نظام مافی
میترا دهقان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
مهدیه محسنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
مبینا سادات اسماعیلی حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ مکتب الاحرار
فاطمه سادات موسوی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
زهرا چهارمحالی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ نظام مافی
مرضیه نعمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ رشد دختران
زهرا کلاته
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سوده همدانی
سبا الماسی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
الهه خسروی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسی
زهرا یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18