املش

املش - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


محمدجواد حبيب پور
ششم دبستان - املش
میانگین تراز کانونی: 5389
 
نمونه دولتي
رودسر_ شهید چمران
اميرمحمد محمدپور
ششم دبستان - املش
میانگین تراز کانونی: 4908
 
نمونه دولتي
رودسر_ شهید چمران
زهرا نوروزى
ششم دبستان - املش
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
رودسر_ کفایت تقی زاده
سيدشهاب الدين علوى املشى
ششم دبستان - املش
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
رودسر_ شهید چمران