كليبر

كليبر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


سهند جابرى
ششم دبستان - كليبر
میانگین تراز کانونی: 5808
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
على عسگرى
ششم دبستان - كليبر
میانگین تراز کانونی: 5941
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
مبينا يعثوبى
ششم دبستان - كليبر
میانگین تراز کانونی: 6382
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
زهرا حليمى
ششم دبستان - كليبر
میانگین تراز کانونی: 6303
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان