نجف آباد

نجف آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


زهرا پولادى نجف ابادى
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6201
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان