فراشبند

فراشبند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عرفان همراهى
ششم دبستان - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5151
 
تيزهوشان
شيراز_ عشايري آيت اله قشفايي