اقليد

اقليد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


ليلا ملايى
ششم دبستان - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6765
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
على اصغر صفرى
ششم دبستان - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6178
 
تيزهوشان
آباده_ شهید دستغیب