شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


فريماه رهنما رودپشتى
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5802
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
مرضيه مفاخرى
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5760
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
فاطمه خود كاوندى
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5256
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
آرتميس تقى لو
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5820
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
آرمين صفائى نژاد
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5386
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
محمدرضا كشن رنجبر
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4338
 
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
يگانه عراقى محمودجق
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5544
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
مهشيد سپاسه
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
امير عباس كلانتر
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5875
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)