محمد شهر

محمد شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عليرضا رعيتى
ششم دبستان - محمد شهر
میانگین تراز کانونی: 6053
 
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1