نهبندان

نهبندان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عليرضا خسروى نوقاب
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5712
 
تيزهوشان
نهبندان_ شهیدبهشتی
فاطمه زهرا فريدهاشمى
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 4993
 
تيزهوشان
نهبندان_ فرزانگان
مجتبى مومن
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
نهبندان_ امام حسین