محمودآباد

محمودآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


سيده مهنا حسينى
ششم دبستان - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5992
 
نمونه دولتي
محمودآباد_ نمونه دولتی معرفت
سوگند مسعودى
ششم دبستان - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
محمودآباد_ نمونه دولتی معرفت
سيده امينه موسوى
ششم دبستان - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
محمودآباد_ نمونه دولتی معرفت