بجستان

بجستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مهشيد نجف زاده
ششم دبستان - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5726
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه سرباز