آبيك

آبيك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


محمدرسول اسحاقى فرد
ششم دبستان - آبيك
میانگین تراز کانونی: 6043
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي