دوره

دوره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


صادق طولابى
ششم دبستان - دوره
میانگین تراز کانونی: 6049
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ آیت اله گلپایگانی