شهرري

شهرري - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


اميرعطا ورزيده
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 6349
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی
على نيك حالت جهرمى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 6345
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی
امين زمانى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 6807
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی
هديه نجفى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 6031
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
محمدحسين باقرى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 6521
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ سید رضی
مرتضى حسن زاده
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 6194
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی
فاطمه رمضان
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 4913
 
نمونه دولتي
شهرري_ عفاف
محمدامين سردارى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5001
 
تيزهوشان
شهرري_ میثم
مليكا مرادى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5232
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 6
اميرمهدى برزگر پريخانى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5952
 
نمونه دولتي
تهران_ امام خمینی منطقه 15
احسان پوربايرامى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5987
 
نمونه دولتي
تهران_ امام خمینی (ره)
اميرحسين مرادى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5461
 
نمونه دولتي
شهرري_ باقرالعلوم
محمدمهدى فعلى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 6315
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی
پارسا عباسى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5706
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی
اميرعلى عبدل پوراصل
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 6323
 
نمونه دولتي
شهرري_ باقرالعلوم
فريبا رضايى نيا
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 4757
 
نمونه دولتي
شهرري_ محسن قادسی
محمد عبدالملكى
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5639
 
نمونه دولتي
باقرآباد_ شهدای باقرآباد
سهيل آشنا
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5484
 
نمونه دولتي
تهران_ بعثت
سبحان عيوض پور
ششم دبستان - شهرري
میانگین تراز کانونی: 5857
 
تيزهوشان
شهرري_ شهیدبهشتی