خرم آباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی خرم آباد سال 93


شقايق گراوند
ششم دبستان دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ ریحانه