نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1مهسا رحمانی فرتهران6917
2مریم وفائی پورتهران6712
3پریا شفیع زادهتهران6477
4نادیا سمیعیتهران6446
5مبینا ابوالفتحیتهران6375
6مائده میرزاییشهرري6327
7الهام قبادینيشابور6217
8حدیث غلامیاروميه6175
9فاطمه چنارانیمشهد6162
10ایدا جسمانیتهران6160
11فاطمه زندیهتهران6108
12کیمیا پورادبیتهران6064
13مبینا شادفرتهران6041
14فاطمه کریمیتهران6026
15سیده زهرا حسینیمشهد6016
16سپیده ربیعیتهران6005
17عباس محمدیقم5982
18عاطفه بختیاریشهرري5940
19الهه محبعلیتهران5906
20سپیده شیرازی زادهتهران5903
21هانا محمدیتهران5903
22زینب تارتارشهرري5876
23نرگس زند سروریتهران5863
24یاسمن حدادیانتهران5838
25بهاره نوریتهران5825
26طاهره دوست محمدیتهران5822
27سارا حاجی رحیمیشهرري5812
28فاطمه غفاریشهرري5713
29یاسمین نظریتهران5698
30محدثه مروج دوغائیشهرري5697
31سمیه عزیزیمراغه5689
32فاطمه نادریتهران5676
33علیرضا هدایت سکاچاءیبندرانزلي5656
34زهرا باقریتهران5625
35علی کاظمیاناروميه5624
36طهورا فروزانتهران5606
37رعنا عظیمیشهرري5603
38رضوانه صادقی علویجهشهرري5586
39مهسا تکیهتهران5576
40مائده عبدیشهرري5571