نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 مهسا رحمانی فر تهران 6917
2 مریم وفائی پور تهران 6712
3 پریا شفیع زاده تهران 6477
4 نادیا سمیعی تهران 6446
5 مبینا ابوالفتحی تهران 6375
6 مائده میرزایی شهرري 6327
7 الهام قبادی نيشابور 6217
8 حدیث غلامی اروميه 6175
9 فاطمه چنارانی مشهد 6162
10 ایدا جسمانی تهران 6160
11 فاطمه زندیه تهران 6108
12 کیمیا پورادبی تهران 6064
13 مبینا شادفر تهران 6041
14 فاطمه کریمی تهران 6026
15 سیده زهرا حسینی مشهد 6016
16 سپیده ربیعی تهران 6005
17 عباس محمدی قم 5982
18 عاطفه بختیاری شهرري 5940
19 الهه محبعلی تهران 5906
20 سپیده شیرازی زاده تهران 5903
21 هانا محمدی تهران 5903
22 زینب تارتار شهرري 5876
23 نرگس زند سروری تهران 5863
24 یاسمن حدادیان تهران 5838
25 بهاره نوری تهران 5825
26 طاهره دوست محمدی تهران 5822
27 سارا حاجی رحیمی شهرري 5812
28 فاطمه غفاری شهرري 5713
29 یاسمین نظری تهران 5698
30 محدثه مروج دوغائی شهرري 5697
31 سمیه عزیزی مراغه 5689
32 فاطمه نادری تهران 5676
33 علیرضا هدایت سکاچاءی بندرانزلي 5656
34 زهرا باقری تهران 5625
35 علی کاظمیان اروميه 5624
36 طهورا فروزان تهران 5606
37 رعنا عظیمی شهرري 5603
38 رضوانه صادقی علویجه شهرري 5586
39 مهسا تکیه تهران 5576
40 مائده عبدی شهرري 5571