نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1زهرا زارعیانيزد6484
2زهرا علیزاده جعفرکندیخوي6382
3وحیده گلیداغیمراوه تپه5773