نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1علی اکبر بهرامی نژادآباده7529
2سینا کشاورزیمحمديه7177
3سجاد فخار شهرضاشهرضا7093
4امیر حسین شبانیآباده6848
5محمد امین معماربهبهان6807
6سعید نسیمی تخماقلوئیاصفهان6619
7نبی الله رسولی همسریشیسيرجان6602
8سیدصابر یوسفیقائم شهر6415
9علی موحد نیاسمنان6277
10امیر اسفندیارپوركرمان6205
11افشین آهنگر دارابیساري6052
12ابوالفضل رنجبرخواف6014
13محمد خدابخشیاصفهان5919
14رضا داودیخميني شهر5830
15امیرحسین هنرمندیتنكابن5822
16حسین میرزالوخوي5822
17سید معین رسولی کمیشانیبهشهر5817
18عارف سهرابیزرند5649
19علی علییمرند5627
20علی اصغر صفری امیر ابادساوه5600
21هاوری کمالیسمنان5593
22مهران رحمانیزرند5552
23محمدحسین محمودپوراصفهان5536
24یونس دهقانی سلجوقیمشهد5532
25اسماعیل اسلامیشيروان5517
26ابوالفضل یزدانی چمازکتیقائم شهر5515