نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 آوا فاضلی خلیلی شهر قدس 7966
2 شادی محمدی پور رودسر 7790
3 محدثه فاطمی حفظ آباد تهران 7389
4 ناهید ریحانی دوست آباد رودهن 7388
5 امین اسدی قم 7305
6 زهرا داودی سالستانی كوچصفهان 7131
7 الهام عمرانی تهران 6967
8 عادله جعفرپور يزد 6743
9 محیا عسگری اراك 6707
10 دلارام تقی دوست لاهيجان 6696
11 فرانک فیضی شهری مشهد 6678
12 نجمه تازی زاده هنزائی يزد 6675
13 نرگس نظری تهران 6526
14 سارا کرمی چمگردانی زرين شهر 6482
15 کیمیا عصاری طبس 6472
16 آتنا موسوی تهران 6430
17 زینب میرزایی اراك 6425
18 محبوبه فضلی ده سرخ مشهد 6406
19 سحر عربگری صومعه سفلی رباط كريم 6390
20 عارفه گل دوست سورکی نكا 6366
21 یونس غزنوی تهران 6335
22 سارا خلیلی نژاد تهران 6303
23 صادق جلیلی عزیز قم 6287
24 مرتضی عزیزی قم 6280
25 سحر زارعی قم 6262
26 غزاله احسانی آملی آمل 6257
27 مریم حقیقی آرانی آران و بيدگل 6222
28 مریم علی جریان نظرآباد 6214
29 فاطمه رضایی شهر قدس 6191
30 کوثر ولی زاده آمل 6178
31 ضحی افتخاری تهران 6172
32 زهرا احدی شهر قدس 6172
33 زهرا بیگلربیگی قم 6160
34 بهرنگ منفرد لشت نشا 6145
35 مائده وکیلی پور تهران 6112
36 کیمیا حیدری تهران 6110
37 لیلا سادات موسوی ورجانی تهران 6106
38 علی مهدی زادگان قم 6104
39 مرضیه امینی مشهد 6099
40 مهدیه پور حسین مشهد 6094