نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 محمد حسین زینعلی شالمائی ماسال 6541
2 ابوالفضل خزایی مراغه 6355
3 آرمان سلحشور قوجه بیگلو اردبيل 6173
4 مجتبی عابدینی آران و بيدگل 6161
5 محمدحسین گلشن نیر يزد 5984