نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1محمد حسین زینعلی شالمائیماسال6541
2ابوالفضل خزاییمراغه6355
3آرمان سلحشور قوجه بیگلواردبيل6173
4مجتبی عابدینیآران و بيدگل6161
5محمدحسین گلشن نیريزد5984