نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1سینا محمد خانلو عشایریرودهن6449
2معین برزگرتربت جام6323
3علیرضا یاسین بیصدقاروميه6203
4سجاد سیف اله زاده زوارمشيروان6056
5سید سام دانشچرام6052
جمع بندی ریاضی تجربی از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : محسن توکلی