نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1سینا محمد خانلو عشایریرودهن6449
2معین برزگرتربت جام6323
3علیرضا یاسین بیصدقاروميه6203
4سجاد سیف اله زاده زوارمشيروان6056
5سید سام دانشچرام6052