نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1امیرحسین رحیم پناهبيرجند6635
2مسعود حیدریچرام6403
3پویا صدریشهرضا6191
4محمد بهمنیدهگلان6085
5مهدی نژاد حیدریسيرجان6026
6آرین سروششهرضا5819
7علی شفاعیتهران5665
8علیرضا امام بخشی صدرآبادسيرجان5635
9مسعود شکفتهمشهد5633
10سید امیر رضا مشهدیتهران5629
11سجاد اصفهانی هاتهران5609
12علی نعمتیتهران5526
13علی شفقتهران5509