نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1محمدرضا قانعی مطلقمشهد7734
2حسین نصیریكامياران7420
3محمد ابراهیم ابراهیمیفلاورجان7366
4رضا ارشادیاصفهان7353
5سیدرضا حسینیفريدونشهر7167
6وحید قربان پور کینچاهآستانه اشرفيه6933
7محمد حسین وطنیتهران6827
8علی جلالیانتهران6753
9رسول محرمی کرج آبادمراغه6663
10سجاد صحراگرداروميه6626
11محمد کاظم صفی نژادسيرجان6602
12سپهر مولاییتهران6549
13نیما عیوضلوخوي6497
14آژوان محمدی نورهسنندج6469
15محمدحسین نجومی پیروزتهران6460
16میلاد انصاریتالش6425
17امیرحسین صفریدليجان6391
18مرتضی حسامیزنجان6388
19محسن معصومیبردسير6353
20مجید ‌دیمسيرجان6324
21محمدمهدی واحدیرابر6260
22سید علی اکبر زاده رستمکلائیرستم كلا6243
23سعید زین الدینسرخس6231
24رضا اندایشسيرجان6183
25علی سلیمان زادهبناب6105
26آرمین اصفهانیتهران6084
27رضا بلوکینيشابور6025
28سعید عطاییاردبيل6022
29رضا دولتی حمل آباداردبيل6014
30پویا طاهریاصفهان6002
31سید احمد طاهریانفرخ شهر6001
32رضا واحدنژادبادرودكاشان5986
33معین سلطانی نژادمشهد5969
34رضا بلوردیسيرجان5965
35شایان ایمانی شورباخلوآباده5946
36امیرحسین قاسمیحاجي آباد5946
37محمد هارونی سنقریكرمانشاه5942
38علی اسپنانیفريدونشهر5936
39مهدی خبرهچناران5919
40بهنام بهری قشلاقمراغه5909