نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 محمدرضا قانعی مطلق مشهد 7734
2 حسین نصیری كامياران 7420
3 محمد ابراهیم ابراهیمی فلاورجان 7366
4 رضا ارشادی اصفهان 7353
5 سیدرضا حسینی فريدونشهر 7167
6 وحید قربان پور کینچاه آستانه اشرفيه 6933
7 محمد حسین وطنی تهران 6827
8 علی جلالیان تهران 6753
9 رسول محرمی کرج آباد مراغه 6663
10 سجاد صحراگرد اروميه 6626
11 محمد کاظم صفی نژاد سيرجان 6602
12 سپهر مولایی تهران 6549
13 نیما عیوضلو خوي 6497
14 آژوان محمدی نوره سنندج 6469
15 محمدحسین نجومی پیروز تهران 6460
16 میلاد انصاری تالش 6425
17 امیرحسین صفری دليجان 6391
18 مرتضی حسامی زنجان 6388
19 محسن معصومی بردسير 6353
20 مجید ‌دیم سيرجان 6324
21 محمدمهدی واحدی رابر 6260
22 سید علی اکبر زاده رستمکلائی رستم كلا 6243
23 سعید زین الدین سرخس 6231
24 رضا اندایش سيرجان 6183
25 علی سلیمان زاده بناب 6105
26 آرمین اصفهانی تهران 6084
27 رضا بلوکی نيشابور 6025
28 سعید عطایی اردبيل 6022
29 رضا دولتی حمل آباد اردبيل 6014
30 پویا طاهری اصفهان 6002
31 سید احمد طاهریان فرخ شهر 6001
32 رضا واحدنژاد بادرودكاشان 5986
33 معین سلطانی نژاد مشهد 5969
34 رضا بلوردی سيرجان 5965
35 شایان ایمانی شورباخلو آباده 5946
36 امیرحسین قاسمی حاجي آباد 5946
37 محمد هارونی سنقری كرمانشاه 5942
38 علی اسپنانی فريدونشهر 5936
39 مهدی خبره چناران 5919
40 بهنام بهری قشلاق مراغه 5909