نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1مسعود رحیمی نژادگناباد7564
2علی بنیادی نایینیاصفهان7370
3مسعود بابایی فیض آباديزد6078
4سهیل قلیچ خانیكرج6050
5علی جلالیتهران5732
6علی طحانی فینیتهران5680
7امیر حسین رحیمیتهران5651