نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 باران نامداری اصفهان 7043
2 اسما خلیل نژاد غازانی تبريز 7043
3 هستی عباس پور تبريز 7043
4 معصومه زارع باصر تبريز 7043
5 آریسا تاریخی سهلان تبريز 7043
6 آیسان زینال زاده تبريز 7043
7 ریحانه علیزاده تبريز 7043
8 آنیل حسین پور زرگر تبريز 7043
9 عرشیا ثانی چکان تبريز 7043
10 آروین حاجی میرزائی تبريز 7043
11 نیما آروین تبريز 7043
12 سپهر پورصفر تهران 6965
13 سلین سرداری تبريز 6965
14 زهرا اعلمی تبريز 6965
15 زهرا خداکرمی علی آبادی تبريز 6965
16 فاطمه امن زاده تبريز 6965
17 آتنا بزرگ زاد اصفهان 6905
18 ستایش شیرانی اصفهان 6905
19 سروین غزنوی دیزج یکان تبريز 6905
20 حنانه شجاعی ملامحمود تبريز 6905
21 سیده حورا عنبری خیابانیان تبريز 6905
22 مهدیار آقائی تبريز 6905
23 آرش احمدی تبريز 6905
24 سید امیر صدرا حیدری تهران 6905
25 علی محمد اکبری تهران 6905
26 آرتین قاسمی پناه تهران 6905
27 رادین نژاد نوری تهران 6905
28 کسرا چناری تهران 6905
29 مانی اصغری تهران 6905
30 ایلیا شرافت تهران 6905
31 علی نیکی پور تهران 6905
32 ماهان کهنکیان تهران 6905
33 شایان کهنکیان تهران 6905