نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 آیسان زینال زاده تبريز 7043
2 ریحانه علیزاده تبريز 7043
3 آنیل حسین پور زرگر تبريز 7043
4 عرشیا ثانی چکان تبريز 7043
5 معصومه زارع باصر تبريز 7043
6 آریسا تاریخی سهلان تبريز 7043
7 اسما خلیل نژاد غازانی تبريز 7043
8 نیما آروین تبريز 7043
9 باران نامداری اصفهان 7043
10 آروین حاجی میرزائی تبريز 7043
11 هستی عباس پور تبريز 7043
12 سپهر پورصفر تهران 6965
13 زهرا خداکرمی علی آبادی تبريز 6965
14 زهرا اعلمی تبريز 6965
15 فاطمه امن زاده تبريز 6965
16 سلین سرداری تبريز 6965
17 ستایش شیرانی اصفهان 6905
18 مهدیار آقائی تبريز 6905
19 آرش احمدی تبريز 6905
20 سیده حورا عنبری خیابانیان تبريز 6905
21 علی محمد اکبری تهران 6905
22 رادین نژاد نوری تهران 6905
23 حنانه شجاعی ملامحمود تبريز 6905
24 شایان کهنکیان تهران 6905
25 آتنا بزرگ زاد اصفهان 6905
26 سید امیر صدرا حیدری تهران 6905
27 علی نیکی پور تهران 6905
28 ماهان کهنکیان تهران 6905
29 کسرا چناری تهران 6905
30 ایلیا شرافت تهران 6905
31 سروین غزنوی دیزج یکان تبريز 6905
32 آرتین قاسمی پناه تهران 6905
33 مانی اصغری تهران 6905