نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1سویل به گزینتبريز7131
2امیرمحمد زارعتبريز7131
3سیدطه رحیمی موسویتبريز7131
4هلیا بهلولیتهران7131
5ایسانا مظفریتهران7131
6الینا احمدی جاویدتهران7131
7مائده کنگریتبريز7131
8علی پدرام آرااصفهان7057
9پارمیس آذریتبريز7057
10محیا چرنداب نژاد هاشمیتبريز7057
11صدرا حسن زادهتبريز7057
12علی خان حسینیشهريار7057
13آیسان نمیرانیانتهران7057
14فاطمه کریمیاصفهان7015
15رها درویشیاصفهان7015
16نیلوفر رهبر نیااصفهان7015
17یسنا قرتیتبريز7015
18رضا همباشیتهران7015
19پرهام بیات فرتهران7015
20بهار مختاریاناصفهان7015
21الینا وهاب صرافاصفهان6997
22الینا حسن پوراصفهان6997
23مهدی محمودیانتبريز6997
24حامد حاتمیتبريز6997
25ماهان خرمیگچساران6997