نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 امیرمحمد زارع تبريز 7131
2 هلیا بهلولی تهران 7131
3 الینا احمدی جاوید تهران 7131
4 ایسانا مظفری تهران 7131
5 سویل به گزین تبريز 7131
6 مائده کنگری تبريز 7131
7 سیدطه رحیمی موسوی تبريز 7131
8 صدرا حسن زاده تبريز 7057
9 پارمیس آذری تبريز 7057
10 علی پدرام آرا اصفهان 7057
11 آیسان نمیرانیان تهران 7057
12 علی خان حسینی شهريار 7057
13 محیا چرنداب نژاد هاشمی تبريز 7057
14 پرهام بیات فر تهران 7015
15 نیلوفر رهبر نیا اصفهان 7015
16 رضا همباشی تهران 7015
17 یسنا قرتی تبريز 7015
18 بهار مختاریان اصفهان 7015
19 رها درویشی اصفهان 7015
20 فاطمه کریمی اصفهان 7015
21 حامد حاتمی تبريز 6997
22 مهدی محمودیان تبريز 6997
23 ماهان خرمی گچساران 6997
24 الینا حسن پور اصفهان 6997
25 الینا وهاب صراف اصفهان 6997