نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1هلیا بهلولیتهران7131
2ایسانا مظفریتهران7131
3الینا احمدی جاویدتهران7131
4سویل به گزینتبريز7131
5امیرمحمد زارعتبريز7131
6سیدطه رحیمی موسویتبريز7131
7مائده کنگریتبريز7131
8آیسان نمیرانیانتهران7057
9علی خان حسینیشهريار7057
10علی پدرام آرااصفهان7057
11پارمیس آذریتبريز7057
12محیا چرنداب نژاد هاشمیتبريز7057
13صدرا حسن زادهتبريز7057
14رضا همباشیتهران7015
15پرهام بیات فرتهران7015
16فاطمه کریمیاصفهان7015
17رها درویشیاصفهان7015
18نیلوفر رهبر نیااصفهان7015
19بهار مختاریاناصفهان7015
20یسنا قرتیتبريز7015
21الینا وهاب صرافاصفهان6997
22الینا حسن پوراصفهان6997
23مهدی محمودیانتبريز6997
24حامد حاتمیتبريز6997
25ماهان خرمیگچساران6997