نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1آیلین خضرلوی اقدمخوي7181
2مهدی شاهیتبريز7181
3زهرا باقریتهران7181
4مهفام حجازیتهران7181
5سلاله سادات حسینی شیرازیتهران7181
6رزیتا رضابروجردیتهران7181
7نازنین زهرا رنجبرتهران7181
8پارمیدا روزبهانیتهران7181
9مهسا ذوالقدریتهران7181
10امیررضا امیدواریتبريز7114
11باران ملاحاجیانمشهد7114
12آرمان شهریتبريز7099
13علی محمودیخوي7099
14متینا میرزایی کهقتبريز7099
15پارمیدا عمرانیتهران7099
16امیرعلی محمدعلیانتبريز7049
17آیناز مسعودیاروميه7031
18ملیکاسادات فکورپورشيراز7031
19زهرا زاهدیاصفهان7031
20طاها حبیبیتبريز7031
21پریا برهانی حقیقیشيراز7031
22آرمان انظاریتبريز7031
23فاطمه عدنتبريز7016
24زهرا وکیلیتبريز6986
25یاسمن دادخواه قراملکیتبريز6983
26کیان جعفریانشيراز6981
27آیسان اقبالیتهران6981
28ژینا عبدالحسینیتهران6968
29ملینا مرادیزنجان6968
30آنیتا شهیدیتبريز6966
31یسرا ظفرپور امیر آبادياسوج6966
32بردیا میلادیكرمانشاه6966
33ام البنین دوستی کتجلنده دوگنبدان6966
34لیلیا کمکیهمدان6966
35مهدی راختبريز6963
36امیرحسین باغیتبريز6963
37صدرا کلانتریانتبريز6963
38رادین پرتویتبريز6963
39محمدرضا حسین پوربوشهر6963
40مبینا کتابی اقدمتبريز6948
41کوثر رضائی گورجیلنگرود6948
42آتریسا موسویانبندرعباس6948
43علی صادق تهرانیتهران6948
44آرمان حسینیتهران6948
45امیرمحمد موسوی نژادمشهد6948
46رومینا فتحیكرمانشاه6948
47پارسا قنبری عدیویآبادان6948
48صدرا مظفریتبريز6948
49زهرا حق جوبوشهر6948
50آیلین فرج زادهمياندوآب6916
51پرهام عسگریابهر6916
52آرتین حاجی زادگانتبريز6906
53کیان دادفریانكرمانشاه6903
54سید محمدرضا سیدزاده دربندیعجب شير6901
55صبا شکری غازانیتبريز6898
56رومینا عطائیتهران6898
57سبحان بیگیفولاد شهر6898
58محمدامین ابوالحسنی زارعاصفهان6898
59بردیا فلاحی مطلقتبريز6898
60سروش ظفری نژادياسوج6898
61زینب کاظمیتهران6898
62نیما سید سالکیتهران6898
63نیکتا اسماعیلی فرتهران6896
64علیرضا پوزنانار6885
65سید آرتین سادات محسنیانساري6883
66زهرا گردشی ممقانیتبريز6881
67آیناز آتشدانتهران6881
68تانیا حجازیاصفهان6881
69محمد کیفری علمداریتهران6881
70رائیکا رنج اذرتهران6881
71امیر علی ترابیكرج6881
72رادین دهقان بخشایشتبريز6881
73علیرضا آزادی خواهسيرجان6881
74سعید صالحی ذهابیسرپل ذهاب6881
75امیرحسین محمودی نسبشهربابك6866
76فاطمه داودنژادتهران6866
77فرداد شقاقیتبريز6866
78کیانا علی پوربهبهان6866
79نیما عبدیكرمانشاه6865
80مصطفی زارعیبوشهر6848
81علی محمودیتبريز6836
82ملیکا محسن زادهني ريز6836
83آراد صمدی اصیلتبريز6833
84دیانا وزبریتالش6833
85امیررضا سهراب نژادتبريز6833
86نازنین زهرا ایلیادیتهران6831
87سیدحسن فیض حسینیتبريز6831
88سپنتا اسکندریفيروزكوه6830
89سیدپرهام علویرشت6823
90صدرا پورامیرواجارگاهبابل6820
91محمدامین نیک پناهتبريز6818
92محمد جعفری متنقتبريز6818
93سیدامیرمحمد معتمدیياسوج6818
94صدرا کلانیتهران6818
95مهیار مومنیتهران6816
96امیرمحمد ناصریتبريز6816
97کامران پورحسین کمانجتبريز6816
98مهدی صالحی میانجیميانه6816
99دانیال عبدالحسینیتهران6816
100امیرحسین ناصریفردوس6816
101علی طیبی خسروشاهیتبريز6816
102سیده آوا حیدرزادهاردبيل6816
103طلا سادات جلالی تکیهكرج6816
104امیر محمد زارعتهران6816