نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 زهرا باقری تهران 7181
2 مهفام حجازی تهران 7181
3 سلاله سادات حسینی شیرازی تهران 7181
4 رزیتا رضابروجردی تهران 7181
5 نازنین زهرا رنجبر تهران 7181
6 پارمیدا روزبهانی تهران 7181
7 مهسا ذوالقدری تهران 7181
8 آیلین خضرلوی اقدم خوي 7181
9 مهدی شاهی تبريز 7181
10 باران ملاحاجیان مشهد 7114
11 امیررضا امیدواری تبريز 7114
12 پارمیدا عمرانی تهران 7099
13 علی محمودی خوي 7099
14 آرمان شهری تبريز 7099
15 متینا میرزایی کهق تبريز 7099
16 امیرعلی محمدعلیان تبريز 7049
17 ملیکاسادات فکورپور شيراز 7031
18 پریا برهانی حقیقی شيراز 7031
19 زهرا زاهدی اصفهان 7031
20 آیناز مسعودی اروميه 7031
21 طاها حبیبی تبريز 7031
22 آرمان انظاری تبريز 7031
23 فاطمه عدن تبريز 7016
24 زهرا وکیلی تبريز 6986
25 یاسمن دادخواه قراملکی تبريز 6983
26 آیسان اقبالی تهران 6981
27 کیان جعفریان شيراز 6981
28 ژینا عبدالحسینی تهران 6968
29 ملینا مرادی زنجان 6968
30 آنیتا شهیدی تبريز 6966
31 بردیا میلادی كرمانشاه 6966
32 لیلیا کمکی همدان 6966
33 یسرا ظفرپور امیر آباد ياسوج 6966
34 ام البنین دوستی کتج لنده دوگنبدان 6966
35 مهدی راخ تبريز 6963
36 امیرحسین باغی تبريز 6963
37 صدرا کلانتریان تبريز 6963
38 رادین پرتوی تبريز 6963
39 محمدرضا حسین پور بوشهر 6963
40 علی صادق تهرانی تهران 6948
41 آرمان حسینی تهران 6948
42 امیرمحمد موسوی نژاد مشهد 6948
43 پارسا قنبری عدیوی آبادان 6948
44 مبینا کتابی اقدم تبريز 6948
45 صدرا مظفری تبريز 6948
46 کوثر رضائی گورجی لنگرود 6948
47 رومینا فتحی كرمانشاه 6948
48 زهرا حق جو بوشهر 6948
49 آتریسا موسویان بندرعباس 6948
50 آیلین فرج زاده مياندوآب 6916
51 پرهام عسگری ابهر 6916
52 آرتین حاجی زادگان تبريز 6906
53 کیان دادفریان كرمانشاه 6903
54 سید محمدرضا سیدزاده دربندی عجب شير 6901
55 رومینا عطائی تهران 6898
56 زینب کاظمی تهران 6898
57 نیما سید سالکی تهران 6898
58 محمدامین ابوالحسنی زارع اصفهان 6898
59 سبحان بیگی فولاد شهر 6898
60 صبا شکری غازانی تبريز 6898
61 بردیا فلاحی مطلق تبريز 6898
62 سروش ظفری نژاد ياسوج 6898
63 نیکتا اسماعیلی فر تهران 6896
64 علیرضا پوزن انار 6885
65 سید آرتین سادات محسنیان ساري 6883
66 آیناز آتشدان تهران 6881
67 محمد کیفری علمداری تهران 6881
68 رائیکا رنج اذر تهران 6881
69 امیر علی ترابی كرج 6881
70 تانیا حجازی اصفهان 6881
71 زهرا گردشی ممقانی تبريز 6881
72 رادین دهقان بخشایش تبريز 6881
73 علیرضا آزادی خواه سيرجان 6881
74 سعید صالحی ذهابی سرپل ذهاب 6881
75 فاطمه داودنژاد تهران 6866
76 کیانا علی پور بهبهان 6866
77 فرداد شقاقی تبريز 6866
78 امیرحسین محمودی نسب شهربابك 6866
79 نیما عبدی كرمانشاه 6865
80 مصطفی زارعی بوشهر 6848
81 ملیکا محسن زاده ني ريز 6836
82 علی محمودی تبريز 6836
83 آراد صمدی اصیل تبريز 6833
84 امیررضا سهراب نژاد تبريز 6833
85 دیانا وزبری تالش 6833
86 نازنین زهرا ایلیادی تهران 6831
87 سیدحسن فیض حسینی تبريز 6831
88 سپنتا اسکندری فيروزكوه 6830
89 سیدپرهام علوی رشت 6823
90 صدرا پورامیرواجارگاه بابل 6820
91 صدرا کلانی تهران 6818
92 محمدامین نیک پناه تبريز 6818
93 محمد جعفری متنق تبريز 6818
94 سیدامیرمحمد معتمدی ياسوج 6818
95 مهیار مومنی تهران 6816
96 دانیال عبدالحسینی تهران 6816
97 امیر محمد زارع تهران 6816
98 طلا سادات جلالی تکیه كرج 6816
99 امیرمحمد ناصری تبريز 6816
100 کامران پورحسین کمانج تبريز 6816
101 علی طیبی خسروشاهی تبريز 6816
102 مهدی صالحی میانجی ميانه 6816
103 سیده آوا حیدرزاده اردبيل 6816
104 امیرحسین ناصری فردوس 6816